Bayramov Rüfət

IV QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP

Səmədova Sevinc

III QRUP

Kazımov Murad

II QRUP