Tam əminliklə söyləmək olar ki Mühasibatlıq

 bir fənn və ya nəzəri biliklərə ( testlərə) əsaslanan

 dərs sistemi yox bir Peşəkar sahədir.

Bu sahənin tədrisi ali məktəblərdə bir neçə semestr dövrünü əhatə edəcək şəkildə tədris olunur. Lakin buda kifayətlənmir ki bu sahəyə iş praktikası mütləqdir. Əyani sənədlər, qanunlar, nizamnamələr, əmrlər , sərəncamlar və müasir dövrün sonproqramları.

Bir peşəkar Mühasib olmaq üçün əlbət kinəzəri biliklər kifayətlənmək sadəcə aldanmaq olardı. Mühasib uçtotunu qurabilməsi üçün Nəzəri biliklərini praktik sənədlərə tətbiq etməyi mütləqbacarmalıdır. Bu isə kiminsə tərəfindən qısa zamanda izah etməklə öyrədilməsimümkün deyil. Bunu üçün zaman çərcivəsində kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işiüzərində işlədilməklə praktik sənədlər ilə öyrədilməlidir.

Bu kifayətdirmi ki Mühasibat uçotu və onunhesablar planı öyrədildi tamam artıq Mühasibatlığı bilək. Əlbətdə ki xeyir.Mühasib olmaq başqa Mühasibatlığın nəzəriyəsini öyrənmək isə başqadır.

Mühasib olmaq üçün kiçik satat: öncə mükəmməlolaraq Mühasibat Uçotu haqqında qanunu bilmək, hesablar planını bilmək,qanunları və qaydaları bilmək, Əmək Məcəlləsini, Vergi Məcəlləsini, MülkiMəcəlləni, İnzibati Xətalar Məcəlləsini və .s. bilmək çox vacibdir. Bunlarıöyrənmək və bunlar üzərində Mühasibat Uçotunu qurmaq sonra isə hesabatlarınhardan başlanılaraq və necə qurulmasını bilmək. Uçotu hazırdır: indi isəHesabatlar başlayır. Balansın Hazırlanması, Büdcə ilə Hesablaşmalarınhazılanması, Maliyyə Hesabatların hazırlanması , Kassa kitabının işlənilməsi ,Bank Çıxarışlarının analizi , Debitor və Kreditorlar la hesablaşmalarınhazırlanması, Gəlir və Xərclərin bağlanılması, Mənfəət və Zərərin çıxarılması .Hesabatların əsasında Vergi , Statistika , DSFM hesabatlarının həmin orqanlaraməxsus xüsusi BTP, AsanDOC, EHF , B1, B3 , Stataistik hesabat - proqramlaraişlənilməsi və təqdim edilməsi.

Bunları öyrənmək üçün bəli bir Peşəkaraehtiyac var. Peşəkar isə Mühasib olması və hər hansı bir orqanda işləməsi vəözü bu hesabatlarla, uçotla qarşılaşması qarşı tərəfə öyrədə bilməsi üçün çoxvacibdir.

Siz seçim edərkən və Mühasib olmağa qərarverərkən mütləq bu yazılanları nəzərə alın.