Səmədova Sevinc

III QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP

Bayramov Rüfət

IV QRUP

Kazımov Murad

II QRUP