Bayramov Rüfət

IV QRUP

Səmədova Sevinc

III QRUP

Rzayev İsmət

I QRUP

Kazımov Murad

II QRUP